วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองฮะ – 321204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองฮะ

ภาษาไทย : ต. หนองฮะ  อ. สำโรงทาบ จ. สุรินทร์

English : Nong Ha ,Samrong Thap, Surin

รหัส ตำบล : 321204

รหัส อำเภอ : 3212

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.097

ลองติจูด : 103.911

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.097,103.911,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/