วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองอ้อ – 410302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองอ้อ

ภาษาไทย : ต. หนองอ้อ  อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

English : Nong O ,Nong Wua So, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410302

รหัส อำเภอ : 4103

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.187

ลองติจูด : 102.541

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.187,102.541,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/