วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองอ้ม – 342602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองอ้ม

ภาษาไทย : ต. หนองอ้ม  อ. ทุ่งศรีอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Nong Om ,Thung Si Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342602

รหัส อำเภอ : 3426

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.804

ลองติจูด : 104.922

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.804,104.922,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/