วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองอีเฒ่า – 460708

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองอีเฒ่า

ภาษาไทย : ต. หนองอีเฒ่า  อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์

English : Nong I Thao ,Yang Talat, Kalasin

รหัส ตำบล : 460708

รหัส อำเภอ : 4607

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.339

ลองติจูด : 103.371

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.339,103.371,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/