วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองอียอ – 320807

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองอียอ

ภาษาไทย : ต. หนองอียอ  อ. สนม จ. สุรินทร์

English : Nong I Yo ,Sanom, Surin

รหัส ตำบล : 320807

รหัส อำเภอ : 3208

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.157

ลองติจูด : 103.714

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.157,103.714,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/