วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองอิรุณ – 200207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองอิรุณ

ภาษาไทย : ต. หนองอิรุณ  อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี

English : Nong I Run ,Ban Bueng, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200207

รหัส อำเภอ : 2002

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.280

ลองติจูด : 101.247

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.280,101.247,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/