วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหิน – 461209

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหิน

ภาษาไทย : ต. หนองหิน  อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์

English : Nong Hin ,Nong Kung Si, Kalasin

รหัส ตำบล : 461209

รหัส อำเภอ : 4612

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.823

ลองติจูด : 103.397

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.823,103.397,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/