วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหิน – 421401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหิน

ภาษาไทย : ต. หนองหิน  อ. หนองหิน จ. เลย

English : Nong Hin ,Nong Hin, Loei

รหัส ตำบล : 421401

รหัส อำเภอ : 4214

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.112

ลองติจูด : 101.860

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.112,101.860,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/