วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหัวโพ – 190503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหัวโพ

ภาษาไทย : ต. หนองหัวโพ  อ. หนองแซง จ. สระบุรี

English : Nong Hua Pho ,Nong Saeng, Saraburi

รหัส ตำบล : 190503

รหัส อำเภอ : 1905

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.483

ลองติจูด : 100.817

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.483,100.817,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/