วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหัวแรต – 302204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหัวแรต

ภาษาไทย : ต. หนองหัวแรต  อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา

English : Nong Hua Raet ,Nong Bunmak, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302204

รหัส อำเภอ : 3022

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.715

ลองติจูด : 102.332

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.715,102.332,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/