วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหัวช้าง – 330303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหัวช้าง

ภาษาไทย : ต. หนองหัวช้าง  อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Hua Chang ,Kanthararom, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330303

รหัส อำเภอ : 3303

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.049

ลองติจูด : 104.643

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.049,104.643,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/