วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหัวช้าง – 380204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหัวช้าง

ภาษาไทย : ต. หนองหัวช้าง  อ. พรเจริญ จ. บึงกาฬ

English : ,Phon Charoen, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380204

รหัส อำเภอ : 3802

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.125

ลองติจูด : 103.583

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.125,103.583,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/