วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหอย – 302805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหอย

ภาษาไทย : ต. หนองหอย  อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

English : Nong Hoi ,Phra Thong Kham, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302805

รหัส อำเภอ : 3028

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.334

ลองติจูด : 102.056

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.334,102.056,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/