วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหว้า – 410416

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหว้า

ภาษาไทย : ต. หนองหว้า  อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี

English : Nong Wa ,Kumphawapi, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410416

รหัส อำเภอ : 4104

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.033

ลองติจูด : 102.981

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.033,102.981,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/