วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหว้า – 331902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหว้า

ภาษาไทย : ต. หนองหว้า  อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Wa ,Benchalak, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331902

รหัส อำเภอ : 3319

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.754

ลองติจูด : 104.722

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.754,104.722,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/