วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหว้า – 270702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหว้า

ภาษาไทย : ต. หนองหว้า  อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว

English : Nong Wa ,Khao Chakan, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270702

รหัส อำเภอ : 2707

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.672

ลองติจูด : 102.037

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.672,102.037,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/