วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหล่ม – 560508

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหล่ม

ภาษาไทย : ต. หนองหล่ม  อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา

English : Nong Lom ,Dok Khamtai, Phayao

รหัส ตำบล : 560508

รหัส อำเภอ : 5605

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 18.925

ลองติจูด : 100.096

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.925,100.096,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/