วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหลัก – 410802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหลัก

ภาษาไทย : ต. หนองหลัก  อ. ไชยวาน จ. อุดรธานี

English : Nong Lak ,Chai Wan, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410802

รหัส อำเภอ : 4108

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.237

ลองติจูด : 103.204

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.237,103.204,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/