วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหลัก – 301714

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหลัก

ภาษาไทย : ต. หนองหลัก  อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา

English : Nong Lak ,Chum Phuang, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301714

รหัส อำเภอ : 3017

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.411

ลองติจูด : 102.732

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.411,102.732,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/