วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหลวง – 321701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหลวง

ภาษาไทย : ต. หนองหลวง  อ. โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์

English : Nong Luang ,Non Narai, Surin

รหัส ตำบล : 321701

รหัส อำเภอ : 3217

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.228

ลองติจูด : 103.927

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.228,103.927,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/