วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหมี – 350306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหมี

ภาษาไทย : ต. หนองหมี  อ. กุดชุม จ. ยโสธร

English : Nong Mi ,Kut Chum, Yasothon

รหัส ตำบล : 350306

รหัส อำเภอ : 3503

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.051

ลองติจูด : 104.296

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.051,104.296,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/