วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหมี – 330913

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหมี

ภาษาไทย : ต. หนองหมี  อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Mi ,Rasi Salai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330913

รหัส อำเภอ : 3309

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.271

ลองติจูด : 104.293

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.271,104.293,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/