วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหมากฝ้าย – 270509

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหมากฝ้าย

ภาษาไทย : ต. หนองหมากฝ้าย  อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว

English : Nong Mak Fai ,Watthana Nakhon, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270509

รหัส อำเภอ : 2705

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 14.024

ลองติจูด : 102.358

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.024,102.358,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/