วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหญ้าไซ – 411002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหญ้าไซ

ภาษาไทย : ต. หนองหญ้าไซ  อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี

English : Nong Ya Sai ,Wang Sam Mo, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411002

รหัส อำเภอ : 4110

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 16.952

ลองติจูด : 103.368

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.952,103.368,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/