วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหญ้าลาด – 330416

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหญ้าลาด

ภาษาไทย : ต. หนองหญ้าลาด  อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Ya Lat ,Kantharalak, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330416

รหัส อำเภอ : 3304

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.654

ลองติจูด : 104.621

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.654,104.621,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/