วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองหงษ์ – 200505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองหงษ์

ภาษาไทย : ต. หนองหงษ์  อ. พานทอง จ. ชลบุรี

English : Nong Hong ,Phan Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200505

รหัส อำเภอ : 2005

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.389

ลองติจูด : 101.113

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.389,101.113,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/