วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองสูง – 490701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองสูง

ภาษาไทย : ต. หนองสูง  อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร

English : Nong Sung ,Nong Sung, Mukdahan

รหัส ตำบล : 490701

รหัส อำเภอ : 4907

รหัส จังหวัด  : 49

ละติจูด : 16.459

ลองติจูด : 104.361

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.459,104.361,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/