วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองสีดา – 190504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองสีดา

ภาษาไทย : ต. หนองสีดา  อ. หนองแซง จ. สระบุรี

English : Nong Sida ,Nong Saeng, Saraburi

รหัส ตำบล : 190504

รหัส อำเภอ : 1905

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.515

ลองติจูด : 100.841

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.515,100.841,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/