วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองสิม – 340512

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองสิม

ภาษาไทย : ต. หนองสิม  อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี

English : Nong Sim ,Khemarat, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340512

รหัส อำเภอ : 3405

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 16.025

ลองติจูด : 105.037

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.025,105.037,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/