วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองสังข์ – 361205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองสังข์

ภาษาไทย : ต. หนองสังข์  อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ

English : Nong Sang ,Kaeng Khro, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361205

รหัส อำเภอ : 3612

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.242

ลองติจูด : 102.382

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.242,102.382,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/