วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองสะโน – 341005

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองสะโน

ภาษาไทย : ต. หนองสะโน  อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี

English : Nong Sano ,Boontharik, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341005

รหัส อำเภอ : 3410

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.771

ลองติจูด : 105.288

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.771,105.288,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/