วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองสองห้อง – 401501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองสองห้อง

ภาษาไทย : ต. หนองสองห้อง  อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น

English : Nong Song Hong ,Nong Song Hong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401501

รหัส อำเภอ : 4015

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.707

ลองติจูด : 102.771

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.707,102.771,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/