วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองสระปลา – 410618

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองสระปลา

ภาษาไทย : ต. หนองสระปลา  อ. หนองหาน จ. อุดรธานี

English : Nong Sa Pla ,Nong Saeng, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410618

รหัส อำเภอ : 4106

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.348

ลองติจูด : 103.254

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.348,103.254,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/