วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองสรวง – 301904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองสรวง

ภาษาไทย : ต. หนองสรวง  อ. ขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา

English : Nong Suang ,Kham Thale So, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301904

รหัส อำเภอ : 3019

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.086

ลองติจูด : 101.894

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.086,101.894,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/