วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองสรวง – 190405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองสรวง

ภาษาไทย : ต. หนองสรวง  อ. วิหารแดง จ. สระบุรี

English : Nong Suang ,Wihan Daeng, Saraburi

รหัส ตำบล : 190405

รหัส อำเภอ : 1904

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.340

ลองติจูด : 100.983

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.340,100.983,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/