วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองสนิท – 320405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองสนิท

ภาษาไทย : ต. หนองสนิท  อ. จอมพระ จ. สุรินทร์

English : Nong Sanit ,Chom Phra, Surin

รหัส ตำบล : 320405

รหัส อำเภอ : 3204

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.160

ลองติจูด : 103.655

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.160,103.655,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/