วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองวัวซอ – 410308

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองวัวซอ

ภาษาไทย : ต. หนองวัวซอ  อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

English : Nong Wua So ,Nong Wua So, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410308

รหัส อำเภอ : 4103

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.288

ลองติจูด : 102.576

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.288,102.576,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/