วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองลาด – 470603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองลาด

ภาษาไทย : ต. หนองลาด  อ. วาริชภูมิ จ. สกลนคร

English : Nong Lat ,Waritchaphum, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470603

รหัส อำเภอ : 4706

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.319

ลองติจูด : 103.543

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.319,103.543,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/