วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองละลอก – 210502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองละลอก

ภาษาไทย : ต. หนองละลอก  อ. บ้านค่าย จ. ระยอง

English : Nong Lalok ,Ban Khai, Rayong

รหัส ตำบล : 210502

รหัส อำเภอ : 2105

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.821

ลองติจูด : 101.256

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.821,101.256,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/