วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองรี – 200106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองรี

ภาษาไทย : ต. หนองรี  อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

English : Nong Ri ,Mueang Chon Buri, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200106

รหัส อำเภอ : 2001

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.307

ลองติจูด : 101.057

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.307,101.057,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/