วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองระฆัง – 320803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองระฆัง

ภาษาไทย : ต. หนองระฆัง  อ. สนม จ. สุรินทร์

English : Nong Rakhang ,Sanom, Surin

รหัส ตำบล : 320803

รหัส อำเภอ : 3208

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.152

ลองติจูด : 103.755

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.152,103.755,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/