วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองย่างเสือ – 191104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองย่างเสือ

ภาษาไทย : ต. หนองย่างเสือ  อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

English : Nong Yang Suea ,Muak Lek, Saraburi

รหัส ตำบล : 191104

รหัส อำเภอ : 1911

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.789

ลองติจูด : 101.270

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.789,101.270,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/