วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองย่างชิ้น – 480607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองย่างชิ้น

ภาษาไทย : ต. หนองย่างชิ้น  อ. เรณูนคร จ. นครพนม

English : Nong Yang Chin ,Renu Nakhon, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480607

รหัส อำเภอ : 4806

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.019

ลองติจูด : 104.698

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.019,104.698,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/