วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองยายพิมพ์ – 310424

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองยายพิมพ์

ภาษาไทย : ต. หนองยายพิมพ์  อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์

English : Nong Yai Phim ,Nang Rong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310424

รหัส อำเภอ : 3104

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.690

ลองติจูด : 102.863

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.690,102.863,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/