วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองยอง – 380502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองยอง

ภาษาไทย : ต. หนองยอง  อ. ปากคาด จ. บึงกาฬ

English : ,Pak Khat, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380502

รหัส อำเภอ : 3805

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.208

ลองติจูด : 103.351

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.208,103.351,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/