วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองม้า – 332103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองม้า

ภาษาไทย : ต. หนองม้า  อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Ma ,Pho Si Suwan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 332103

รหัส อำเภอ : 3321

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.254

ลองติจูด : 104.083

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.254,104.083,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/