วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองม่วง – 440605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองม่วง

ภาษาไทย : ต. หนองม่วง  อ. บรบือ จ. มหาสารคาม

English : Nong Muang ,Borabue, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440605

รหัส อำเภอ : 4406

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.961

ลองติจูด : 103.212

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.961,103.212,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/