วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองม่วงไข่ – 540802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองม่วงไข่

ภาษาไทย : ต. หนองม่วงไข่  อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่

English : Nong Muang Khai ,Nong Muang Khai, Phrae

รหัส ตำบล : 540802

รหัส อำเภอ : 5408

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.295

ลองติจูด : 100.208

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.295,100.208,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/