วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองมะเขือ – 401205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองมะเขือ

ภาษาไทย : ต. หนองมะเขือ  อ. พล จ. ขอนแก่น

English : Nong Makhuea ,Phon, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401205

รหัส อำเภอ : 4012

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.753

ลองติจูด : 102.546

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.753,102.546,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/