วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองมะนาว – 300406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองมะนาว

ภาษาไทย : ต. หนองมะนาว  อ. คง จ. นครราชสีมา

English : Nong Manao ,Khong, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300406

รหัส อำเภอ : 3004

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.500

ลองติจูด : 102.280

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.500,102.280,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/